Klantenservice
Telefoonnummer Contact

Snel contact opnemen met onze medewerkers voor al uw vragen kan via de onderstaande knop. Deze abonnee-informatiedienst van tkcs bv kost honderdtien cpm. Aanvullende kosten kunnen door uw aanbieder in rekening worden gebracht.

Disclaimer

Disclaimer voor telefoonnummer.contact

Op deze pagina vindt u de disclaimer van telefoonnummer.contact, zoals deze beschikbaar is gesteld door tkcs. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tkcs is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij tkcs.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met tkcs te mogen claimen of te veronderstellen.

tkcs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. TKCS B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van telefoonnummer.contact op deze pagina.

Veilig in het verkeer

Onderweg kan het behoorlijk lastig zijn om een telefoonnummer te vinden. Hou het daarom veilig en ga niet met chatbots ingesprek welke eerst allerlei informatie willen hebben alvorens ze een telefoonnummer geven. Bel 1889. Onze hoog gekwalificeerde medewerkers kunnen u snel en veilig voorzien van de informatie welke u zoekt.

Over Klantenservice
Telefoonnummer Contact

Klantenservice
Telefoonnummer Contact is een website van TKCS bv. Wij zijn erop gericht om u te helpen om snel, simpel en bovenal veilig te helpen als opzoek bent naar abonnee informatie.